KPSS Puanı ile SGK Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak!

KPSS Puanı ile SGK Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak!

KPSS puanı ile yapılacak SGK sözleşmeli personel alımına dair detaylar ortaya çıktı. Toplamda kaç personelin alınacağı, şartların ne olduğu ve KPSS puan türüne dair bilinmeyenleri açıklıyoruz. İşte sözleşmeli personel alımında Sosyal Güvenlik Kurumu'na dair şartlar...

SGK'da çalışmak üzere sözleşmeli personel alımı hakkında ne biliyoruz? KPSS puanının etkili olacağı belirtiliyor. 25.10.2020 (Ön Lisans) - 22.11.2020 (Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının göz önünde bulundurulacağını belirtelim. Öte yandan toplamda kaç personelin alınacağı da soruldu.

Kaç Sözleşmeli Personel Alınacak?

Alımın yapılacağı kadroya baktığımızda ise çeşitli detaylar ön plana çıkıyor. Kadrolar arasında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel bulunmakta.

Alım Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli personel alım şartlarna ilişkin merak edilenler aşağıda yer almaktadır:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ile aynı Kanunun 48’ inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerindeki ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1’inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanlar (dul ve yetim aylığı hariç) ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

4) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

5) Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır