Tarım ve Omran Bakanlığı Süt Ürünlerine Atılan Oranları Değiştirdi! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Tarım ve Omran Bakanlığı Süt Ürünlerine Atılan Oranları Değiştirdi! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Tarım ve Omran Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'ne ilişkin güncel detaylar paylaşıldı. Süt ürünleriyle ilgili alınan karar dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre süt ürünleriyle ilgili yazılar ve değişiklikler gerçekleşti. Buna göre;

Tebliğde yapılan revizyonla kefir ürününün tanımı yeniden düzenlendi.

Türkiye'ye özgü bir ürün olan süzme yoğurdun ayrıca tanımı yapılarak, ürüne dair kriterler belirlendi.

Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler eklenerek, ürüne ait kriterler düzenlendi.

Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8'e düşürüldü.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Tebliğde yapılan bir diğer düzenleme ile ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı hükme bağlandı.

Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının, etikete belirtilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı yasaklandı.