Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı! Sağlık Bakanlığı Kadro Dağılımı Nasıl?

Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı! Sağlık Bakanlığı Kadro Dağılımı Nasıl?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına dair neler biliyoruz? Güncel gelişmeler ve dahası ortaya çıktı. Merak edilen detaylarla birlikte kadrolu olarak kaç personel alacak sorusu da yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı 11317 personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak sürekli işçiler için çeşitli duyurular yapıldı. Duyuruda şartlara da değinildi. Toplamda kaç personelin alınacağı ve hangi kadrolarda çalıştırılacakları merak ediliyor. Kadrolu işçi alımında güncel detaylar ve dahası haberimizde. Sağlık Bakanlığı, 11317 personel alacak.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Şartları

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
-Kamu haklarından mahrum olmamak.
-Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
-18 yaşını tamamlamış olmak.