Kamuda Çalışmak Üzere Büro ve Düz Memur Alımı!

Kamuda Çalışmak Üzere Büro ve Düz Memur Alımı!

Büro memurluğunda alım şartları ve pozisyonlar beli oldu. Kamuda memur olmak isteyenler şartları inceliyor. 1150 kişinin alınacağı duyuruda, 11 bin TL maaş bilgisi de verildi. Kamudaki personel alımları hız kesmeden devam ediyor.

Kamuda çalışacak 1150 büro ve düz memur alımı gerçekleştirilecek. Öte yandan memurluk başvurusunda bulunacaklar için hangi şartlar ön plana çıkıyor? Çeşitli detaylar ve çok daha fazlasını açıklayacağız. Kamudaki son durum ve bilinmeyenlerden söz ediyoruz. 11 bin TL maaş ile çalışacak ve çeşitli şartları karşılayacak memurlarda detaylar paylaşıldı.

Büro Memuru Alım Şartları

Türk vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.