Bankalardan KPSS Şartsız İşe Alım Haberi! 3000'den Fazla Personel Alınacak!

Bankalardan KPSS Şartsız İşe Alım Haberi! 3000'den Fazla Personel Alınacak!

Üç farklı bankadan gelen personel haberi büyük ses getirdi. Pek çok kişinin detayları yakından takip ettiği belirtiliyor. Güncel bilgiler ışığında bizleri neler beklemede? Son detayları sizlerle paylaşacağız.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası'ndan gelen habere göre 3000'den fazla personelin alınacağı öğrenildi. Öte yandan şartlar arasında KPSS sınavının olmaması sevindirdi. Pek çok kişinin ilan detaylarını incelediği belirtiliyor. Peki ya banka personel alımında hangi şartlar öne çıkmaktadır?

Banka Personel Alımı Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları

Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları

Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışmasının yasaklanmamış olması,

Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olması,

İşe Alınacak Kadrolar (Ziraat Bankası)

1500 gişe memuru alımı

30 Müfettiş Yardımcısı alımı

120 uzman yardımcısı alımı

100 uzman yardımcısı alımı

300 gişe memuru alımı