KPSS Şartsız Belediye Memuru Alımları Başladı! Belediye Memuru Başvuru Şartları!

KPSS Şartsız Belediye Memuru Alımları Başladı! Belediye Memuru Başvuru Şartları!

KPSS şartı olmaksızın belediye memuru alımlarıyla ilgili güncel bilgiler verildi. 277 düz memur alımı için şartlar nelerdir? Alımlar başladı mı ve başvurular nereden yapılacak? 10 bin TL maaşlı memur alımında pozisyonlar da iletildi.

Belediye memuru alımlarıyla ilgili duyuru yapıldı. 277 belediye memuru alınacağı açıklanmıştı. Kadro ile ilgili bilgi verildi. İtfaiye eri, zabıta ve daha pek çok pozisyonda alım gerçekleşecek. Belediye memuru olmak istiyorsanız başvuru şartlarını karşılamalısınız. Bu şartlara göre alım yapılacağı kesinleşti. Detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Güncel olarak bizleri başka hangi detaylar beklemekte? Belediye memuru alımlarında 10 bin TL maaş detayı da dikkat çekti.


Belediye Memuru Alım Şartları Güncel
 

 Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak